Thời gian kinh nghiệm để xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

(Xây dựng) – Ông Nguyễn Nguyên (Khánh Hòa) tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật xây dựng năm 2010. Tháng 1/2022, ông tốt nghiệp đại học kỹ thuật xây dựng, tới tháng 9/2023 tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật xây dựng.

Khi làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, III, ông Nguyên được Sở Xây dựng trả lời, chỉ được xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng III tính từ bằng cao đẳng. Thời gian kinh nghiệm được tính kể từ thời điểm cá nhân được cấp bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp tương ứng với từng hạng.

Bằng tốt nghiệp đại học kỹ thuật xây dựng của ông Nguyên là năm 2022, không đủ thời gian cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, III; trong khi công việc mới bắt buộc phải có bằng đại học và có chứng chỉ hành nghề.

Ông Nguyên hỏi, vậy thời gian tính cấp chứng chỉ hành nghề bị hạn chế có phù hợp với cá nhân đáp ứng đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, thời gian công tác hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cá nhân đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Thời gian kinh nghiệm được tính kể từ thời điểm cá nhân được cấp bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp tương ứng với từng hạng.

Nguồn: Báo xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *