Sơn La: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị

(Xây dựng) – Với vai trò là cơ quan quản lý chuyên ngành, trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng Sơn La đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra về xây dựng, kiến trúc, quy hoạch đô thị, quản lý chất lượng công trình.

Tiến hành rà soát lập quy hoạch 6/12 đô thị

Ngay từ những ngày đầu năm, Sở Xây dựng đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị tăng cường công tác quản lý về công tác quản lý quy hoạch xây dựng. Sở đã tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật các nội dung liên quan vào Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

Sở tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, huyện Mộc Châu sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương thực hiện và UBND tỉnh phê duyệt dự toán lập quy hoạch tại Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 01/6/2023. Quy hoạch chung khu du lịch Tà Xùa và vùng lân cận huyện Bắc Yên được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán tại Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 và đã hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục thực hiện lập các đồ án quy hoạch đang triển khai và lập mới một số khu vực trọng điểm để quản lý, thu hút đầu tư cụ thể, đó là Khu du lịch đèo Pha (Phạ) Đin, huyện Thuận Châu và Khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La địa phận huyện Quỳnh Nhai. Hiện nay, Sở Xây dựng đang đôn đốc đơn vị tư vấn triển khai lập quy hoạch theo quy định.

Đồng thời, Sở phối hợp với Ban quản lý các các khu công nghiệp tỉnh hoàn thành công tác lập đồ án Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn; tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND huyện Mộc Châu trong công tác lập quy hoạch chi tiết khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu.

Về công tác quy hoạch chung đô thị trong giai đoạn 2021-2025, hiện Sở đang rà soát, lập quy hoạch 06/12 đô thị, đó là: Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã; thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu; thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp; thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên; đô thị Vân Hồ và đô thị Mộc Châu. Đến tháng 9/2023, quy hoạch chung thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã; thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu và đô thị Vân Hồ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Sở đang triển khai lập 1 đô thị mới là Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045.

Đến tháng 9/2023, Sở đã hoàn thành lập quy hoạch phân khu đối với 04 phân khu đô thị còn lại trên địa bàn thành phố, gồm: Phân khu đô thị lịch sử; phân khu đô thị Chiềng Sinh; phân khu đô thị Chiềng Ngần và phân khu đô thị sinh thái Hua La) và 02 quy hoạch phân khu tại huyện Mộc Châu (Quy hoạch phân khu Trung tâm thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; quy hoạch phân khu Trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La); đạt tỷ lệ phủ kín 100% quy hoạch phân khu trên diện tích quy hoạch chung được duyệt đối với đô thị thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu.

Về quy hoạch chi tiết, các đồ án tiếp tục được lập cho những khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý hoặc nhu cầu đầu tư xây dựng. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết trên diện tích quy hoạch chung đô thị được duyệt đạt khoảng 33% toàn tỉnh, riêng thành phố Sơn La đạt khoảng 40%.

Đối với quy hoạch nông thôn, Sở đã tham mưu ban hành Hướng dẫn số 70/HD-SXD ngày 05/5/2023 về thực hiện tiêu chí số 01 về quy hoạch xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa, xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 -2025 và Công văn số 1993/SXD-QHKT ngày 30/8/2023 về việc hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn gắn với điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; phối hợp tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung nông thôn của các xã trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác thẩm định quy hoạch, Sở đã thực hiện theo đúng quy định. Chất lượng công tác thẩm định đồ án quy hoạch đang từng bước được nâng cao. Các đồ án quy hoạch lập mới hoặc điều chỉnh đã chú trọng, quan tâm hơn đến sự kết nối, tính khả thi, hiệu quả của đồ án quy hoạch; các tiêu chí phân loại đô thị, quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe tĩnh, hệ thống công trình ngầm… trong đô thị.

Về công tác quản lý quy hoạch được công bố công khai cắm mốc giới quy hoạch, căn cứ vào các đồ án quy hoạch được duyệt, 100% các hồ sơ quy hoạch đã được chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công bố công khai quy hoạch. Công tác cắm mốc giới đã được triển khai ngoài thực địa làm cơ sở quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Sơn La: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy hoạch về xây dựng .

Chủ động tham mưu các nội dung về quy hoạch

Tính đến nay, Sở đã thực hiện thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đối với các đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch của UBND các huyện, thành phố. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư khu vực và Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh, đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đang tập trung xây dựng Chương trình phát triển đô thị làm căn cứ để quản lý phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La và dự kiến sẽ trình ban hành sau khi Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 -2030 được phê duyệt; tiếp tục hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát hiện trạng phân loại đô thị, đảm bảo việc phân loại đô thị với thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị đảm bảo theo quy định. Tỷ lệ đô thị hoá 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt khoảng 17,89%…

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Xây dựng, bảo đảm tiến độ chất lượng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đã đăng ký trong Ke hoạch trình HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023; tiếp tục rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quản lý phù hợp với thực tiễn.

Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; ban chỉ đạo tổ công tác xây dựng đô thị thành phố Sơn La; triển khai việc khảo sát, lập dự án thu hút đầu tư theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện dự án Cảng hàng không Nà Sản; thực hiện dự án Công viên nghĩa trang tại thành phố Sơn La; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an thị xã, thị trấn thuộc Công an huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La”…

Đồng thời tổ chức chức triển khai các dự án do Sở làm chủ đầu tư, lập các đồ án quy hoạch (thẩm định, trình phê duyệt và cắm mốc giới, biển pano công bố các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu; lập Quy hoạch chung khu du lịch Tà Xùa và các vùng phụ cận, huyện Bắc Yên; quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch đèo Phạ Đin, huyện Thuận Châu; quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La; quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Tỉnh uỷ Sơn La.

Sở tiếp tục tham mưu một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch trên địa bàn Mộc Châu, Vân Hồ và đề xuất chủ trương đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong phạm vi quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Kiến trúc và Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hướng dẫn huyện Quỳnh Nhai triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 01 về quy hoạch xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa, xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025.

Sở sẽ tiến hành rà soát, dự thảo báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy về kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án xử lý đối với các dự án lập đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị có sử dụng nguồn vốn tài trợ trên địa bàn tỉnh. Về công tác phát triển đô thị, Sở tham mưu trình ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu lập điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025 và lập Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023-2024; phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển đô thị trên địa bàn.

Nguồn: Báo xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *