Dự án xây dựng nhà phố tại địa chỉ 48 Ngô Trọng Thiên

Dự án xây dựng nhà phố tại địa chỉ 48 Ngô Trọng Thiên, Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn
Thi công từ tháng 4- tháng 7 năm 2019
Khởi công :
     

OUR BLOG

Featured work