Phê duyệt Khung chính sách bồi thường Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu – Ngã ba Trung Sơn

(Xây dựng) – Tại Văn bản số 1036/TTg-CN ngày 1/11/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu – Ngã ba Trung Sơn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung Khung chính sách.

UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Chu – Ngã ba Trung Sơn có điểm đầu tại Chợ Chu (tương ứng Km245+878 – điểm cuối đoạn Chợ Mới – Chợ Chu) thuộc địa phận thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; điểm cuối tại điểm giao với Quốc lộ 2C tại ngã ba Trung Sơn (tương ứng Km275+700) thuộc địa phận xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 29,48 km. Địa điểm xây dựng Dự án nằm trọn trong địa phận huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tuyến được thiết kế đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đường cấp III miền núi, vận tốc thiết kế 60 km/h đảm bảo phù hợp và đồng bộ với đoạn Chợ Mới – Chợ Chu đang khai thác, riêng đoạn tuyến đi qua khu vực Trung tâm xã Trung Sơn với chiều dài khoảng 532 m thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị.

Việc đầu tư đoạn Chợ Chu – ngã ba Trung Sơn sẽ góp phần nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ngoài ra, việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm thúc đẩy tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là hai tỉnh có nhiều di tích lịch sử cách mạng như Chiến khu ATK, Đình Hồng Thái…

Nguồn: Báo xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *