CONTACT US

Thông tin của chúng tôi

Công ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Thiên Bình (Thien Binh Construction) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4101521630 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Bình Định cấp ngày 09/08/2018.

Công ty được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực kỷ thuật xây dựng với mong muốn góp phần vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Bên cạnh công việc chính là tạo ra sản phẩm ngành xây dựng; đồng thời tạo điều kiện giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động; đóng góp ngân sách cho địa phương và qua đó góp phần giải quyết một số nhu cầu thiết yếu của xã hội.

Với nguồn nhân lực dồi dào, khả năng lĩnh hội các công nghệ xây dựng tiên tiến; đội ngũ nhân viên công ty có nhiều cơ hội để tác nghiệp và học tập xây dựng, dựa vào tình hình phát triển rất nhanh của ngành xây dựng ở thành phố biển Quy Nhơn. Chúng tôi cam kết và tự hào rằng: Sản phẩm của chúng tôi luôn khiến cho khách hàng hoàn toàn tin tưởng và hài lòng. SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG chính là chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty chúng tôi.

Đọc thêm

Liên hệ

Get In Touch